Ledande tillverkare av värmepumpar

Vi representerar ledande tillverkare av värmepumpar som kan använda mark, berg, grundvatten, sjö eller uteluft som värmekälla.
Din fastighets värmebehov, tomtens storlek och utseende avgör vilken värmekälla som är lämpligast.
Vi ser till helheten och låter Din fastighets förutsättningar styra våra förslag

Vi levererar kompletta nyckelfärdiga installationer med totalansvar och garanti.

Vi kan också åtaga oss projektering och projektledning på konsultbasis.

Uppföljning med besök under garantitiden för information, justeringar och övriga erforderliga åtgärder för att optimera och säkerställa driftsäkerhet och verkningsgrad.